Homeกรรมการสมาคมกกทกกท.ภูมิภาคพรบกีฬา2558นักกีฬาดีเด่นสปอร์ตฮีโรวิสัยทัศน์ทะเบียนนักกีฬารายชื่อนักกีฬาติดต่อสมาคมทะเบียนบุคลากร
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
บอส18:9:2560
เท่25:8:2560
อ๊าย22:8:2560
เปี๊ยก21:8:2560
เจษ20:7:2560
มีน28:6:2560
คิด17:6:2560
เสก14:6:2560
เล้ก6:2:2560
SDF15:4:2560
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

คณะผู้บริหาร
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สมาชิกสมาคมกีฬา
ศูนย์กกท.นนทบุรี
ชมรมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38
กีฬาเยาชนแห่งชาติ
กีฬานักเรียนนักศึกษา
SPORTHERO
มวก.นนทบุรีคัพ
จดหมายเชิญประชุม
คำสั่งสมาคมส่งเสริมกีฬา
รายงานการประชุม
ชมรมกีฬานนทบุรี
แผนพัฒนากีฬานนทบุรี2554
ผลงานกีฬาแห่งชาติ
แนวปฎิบัติสมาคมและมูลนิธิ
ผลงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาคนพิการ
สมาคมกีฬายิงปืนนนทบุรี
สมาพันธืกีฬาแห่งจังหวัด
ชิงชนะเลิศจังหวัด2560
โครงการ 1 กีฬา 1 จังหวัด

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
September 2017
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
แต่งบ้านให้สวยดังใจ สะดวกสบายยิ่งกว่า
การจัดงาน “ราตรีกีฬานนท์” (19590)
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน (2899)
14.80%
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน (2746)
14.02%
ความเหมาะสมของสถานที่(2602)
13.28%
กิจกรรมการมอบรางวัลบนเวที (2628)
13.42%
การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (2786)
14.22%
การจัดอาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม (2832)
14.46%
ภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการจัดงานมากน้อยเพียงไร (3097)
15.81%
มีอีก>>
นโยบายเว็บไซต์ sportnon.com


  พันธกิจ (Missions)

1.  สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ กำกับ ชมรมกีฬาในกำกับให้เป็นองค์กรกีฬาที่ถูกต้องและมีความเป็นปึกแผ่น และดำเนินการอย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
2. จัดดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริม  ชมรมกีฬา ในกำกับของสมาคมฯ ให้ดำเนินการพัฒนากีฬาชนิดต่าง ๆ ตามที่ชมรมรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องกับในเรื่องนโยบาย มาตรการ การประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของการดำเนินการด้านการกีฬาของ ชมรมกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

4. ประสานงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด เพื่อระดมทุนสนับสนุนการกีฬา (Sports Sponsorship) 
5. ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ
6. ประสานงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส) คณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

มาตลอดจนสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อนันทนาการและสุขภาพ และการรณรงค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการต่อต้านสิ่งเสพติดต่าง ๆ
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด เพื่อสร้างกระแสและวัฒนธรรมกีฬาในจังหวัดนนทบุรี
8. ประสานกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในระดับสูง เช่นกีฬาระดับนานาชาติ ระดับโลก และกีฬาอาชีพ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30/11/2551 5:48:19