Homeกรรมการสมาคมกกทกกท.ภูมิภาคพรบกีฬา2558นักกีฬาดีเด่นสปอร์ตฮีโรวิสัยทัศน์ทะเบียนนักกีฬารายชื่อนักกีฬาติดต่อสมาคมทะเบียนบุคลากร
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
SDF15:4:2560
ypMs14:4:2560
จ้ะเอ๋24:3:2560
Ohm3:10:2560
ฝน17:11:2559
เดียร์11:5:2559
Gafield9:2:2559
Plam13:8:2559
นนท์8:2:2559
ตั้ม8:1:2559
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

คณะผู้บริหาร
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สมาชิกสมาคมกีฬา
ศูนย์กกท.นนทบุรี
ชมรมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38
กีฬาเยาชนแห่งชาติ
กีฬานักเรียนนักศึกษา
SPORTHERO
มวก.นนทบุรีคัพ
จดหมายเชิญประชุม
คำสั่งสมาคมส่งเสริมกีฬา
รายงานการประชุม
ชมรมกีฬานนทบุรี
แผนพัฒนากีฬานนทบุรี2554
ผลงานกีฬาแห่งชาติ
แนวปฎิบัติสมาคมและมูลนิธิ
ผลงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาคนพิการ
สมาคมกีฬายิงปืนนนทบุรี
สมาพันธืกีฬาแห่งจังหวัด

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
April 2017
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
แต่งบ้านให้สวยดังใจ สะดวกสบายยิ่งกว่า
การจัดงาน “ราตรีกีฬานนท์” (18997)
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน (2810)
14.79%
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน (2671)
14.06%
ความเหมาะสมของสถานที่(2517)
13.25%
กิจกรรมการมอบรางวัลบนเวที (2533)
13.33%
การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (2709)
14.26%
การจัดอาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม (2750)
14.48%
ภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการจัดงานมากน้อยเพียงไร (3007)
15.83%
มีอีก>>
ติดต่อสมาคม

เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี


1.   นางสาวสมพร  พรมรักษา  วุฒิ  ว.ท.บ.  เอก วิทยาศาสตร์การกีฬา
02-9606060 ต่อ 152   084-0955879   ประจำสำนักงาน ศูนย์ปากเกร็ด
e-mail    sportnon2@hotmail.com

หน้าที่ภาระงาน
1.  ประจำสำนักงานศูนย์ปากเกร็ด 
2.  จัดระเบียบ จัดพิมพ์ หนังสือราชการ ( หนังสือเข้า -  หนังสือออก )
3.  จัดทำทะเบียนนักกีฬา,ผู้ฝึกสอน ของสมาคมฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับ กกท.
4.  จัดพิมพ์ วาระการประชุม,รายงานการประชุม นำเสนอ กกท. ประสานกับ กรรมการบริหารสมาคมฯ เชิญประชุม
5.  เตรียมโครงการ ของบประมาณเพื่อขอรับการอุดหนุน จาก กกท.,อบจ.นนทบุรี
6.  เตรียมเอกสาร ส่งสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
7.  ประสานงานกับ  ชมรมกีฬา เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ , กีฬาคนพิการแห่งชาติ
8.  หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*******************************

 

 

 2. นางสาวชุติมา  ด่านยุทธศิลป์  วุฒิ อนุปริญญาตรี (ปวส.) คอมพิวเตอร์
02-9606060 / 152   มือถือ  085-5145971 ประจำสำนักงาน
สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

e-mail   pangme_karukaru@hotmail.com

หน้าที่ภาระงาน

1.  รับส่ง - หนังสือ

2.  ตรวจสอบเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

3.  ประสานงานเงินอุดหนุน สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

4.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

5.  ประสานงานกับชมรมกีฬาเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ,กีฬาแห่งชาติ , กีฬาคนพิการแห่งชาติ  พร้อมจัดทำคำสั่งและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม  โดยผ่านความเห็นชอบ จากผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาจังหวัดนนทบุรี
6
.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

view(20255)