Homeกรรมการสมาคมกกทกกท.ภูมิภาคพรบกีฬา2558นักกีฬาดีเด่นสปอร์ตฮีโรวิสัยทัศน์ทะเบียนนักกีฬารายชื่อนักกีฬาติดต่อสมาคมทะเบียนบุคลากร
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
บอส18:9:2560
เท่25:8:2560
อ๊าย22:8:2560
เปี๊ยก21:8:2560
เจษ20:7:2560
มีน28:6:2560
คิด17:6:2560
เสก14:6:2560
เล้ก6:2:2560
SDF15:4:2560
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

คณะผู้บริหาร
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สมาชิกสมาคมกีฬา
ศูนย์กกท.นนทบุรี
ชมรมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38
กีฬาเยาชนแห่งชาติ
กีฬานักเรียนนักศึกษา
SPORTHERO
มวก.นนทบุรีคัพ
จดหมายเชิญประชุม
คำสั่งสมาคมส่งเสริมกีฬา
รายงานการประชุม
ชมรมกีฬานนทบุรี
แผนพัฒนากีฬานนทบุรี2554
ผลงานกีฬาแห่งชาติ
แนวปฎิบัติสมาคมและมูลนิธิ
ผลงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาคนพิการ
สมาคมกีฬายิงปืนนนทบุรี
สมาพันธืกีฬาแห่งจังหวัด
ชิงชนะเลิศจังหวัด2560
โครงการ 1 กีฬา 1 จังหวัด

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
September 2017
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
แต่งบ้านให้สวยดังใจ สะดวกสบายยิ่งกว่า
การจัดงาน “ราตรีกีฬานนท์” (19590)
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน (2899)
14.80%
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน (2746)
14.02%
ความเหมาะสมของสถานที่(2602)
13.28%
กิจกรรมการมอบรางวัลบนเวที (2628)
13.42%
การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (2786)
14.22%
การจัดอาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม (2832)
14.46%
ภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการจัดงานมากน้อยเพียงไร (3097)
15.81%
มีอีก>>
ติดต่อสมาคม

เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี


1.   นางสาวสมพร  พรมรักษา  วุฒิ  ว.ท.บ.  เอก วิทยาศาสตร์การกีฬา
02-9606060 ต่อ 152   084-0955879   ประจำสำนักงาน ศูนย์ปากเกร็ด
e-mail    sportnon2@hotmail.com

หน้าที่ภาระงาน
1.  ประจำสำนักงานศูนย์ปากเกร็ด 
2.  จัดระเบียบ จัดพิมพ์ หนังสือราชการ ( หนังสือเข้า -  หนังสือออก )
3.  จัดทำทะเบียนนักกีฬา,ผู้ฝึกสอน ของสมาคมฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับ กกท.
4.  จัดพิมพ์ วาระการประชุม,รายงานการประชุม นำเสนอ กกท. ประสานกับ กรรมการบริหารสมาคมฯ เชิญประชุม
5.  เตรียมโครงการ ของบประมาณเพื่อขอรับการอุดหนุน จาก กกท.,อบจ.นนทบุรี
6.  เตรียมเอกสาร ส่งสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
7.  ประสานงานกับ  ชมรมกีฬา เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ , กีฬาคนพิการแห่งชาติ
8.  หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*******************************

 

 

 2. นางสาวชุติมา  ด่านยุทธศิลป์  วุฒิ อนุปริญญาตรี (ปวส.) คอมพิวเตอร์
02-9606060 / 152   มือถือ  085-5145971 ประจำสำนักงาน
สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

e-mail   pangme_karukaru@hotmail.com

หน้าที่ภาระงาน

1.  รับส่ง - หนังสือ

2.  ตรวจสอบเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

3.  ประสานงานเงินอุดหนุน สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

4.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

5.  ประสานงานกับชมรมกีฬาเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ,กีฬาแห่งชาติ , กีฬาคนพิการแห่งชาติ  พร้อมจัดทำคำสั่งและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม  โดยผ่านความเห็นชอบ จากผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาจังหวัดนนทบุรี
6
.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

view(20783)